SCANDIA

Доставка и връщане

Време за доставка

Стандарните поръчки се изпращат в рамките на 7 работни дни от деня на поръчката. Ако даден продукт не е в наличност, ще бъдете уведомени и ще ви бъде възстановена пълната сума.

Политика за връщане и право на отказ

В случай, че доставената стока не съответства на поръчаната от Вас, Вие трябва да ни уведомите незабавно за това чрез електронно съобщение до нас, изпратено посредством формата за контакт на интернет страницата или на имейл info@okidoki.bg. Ние ще заменим доставената стока с такава, съответстваща на Ваша поръчка. В този случай разходите за връщането на погрешно доставената стока и за новата доставка ще бъдат за наша сметка.

В случай че при доставката на стоките от Вашата поръчка, Вие установите нередности/недостатъци по външния вид на стока, Вие имате право на рекламация в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката. При упражняването на това Ваше право, Вие можете да не приемате цялата доставка и веднага да върнете на куриера, донесъл пратката, всички доставени стоки или да приемете доставката и в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от датата на доставката, да ни върнете с куриер на Ваша сметка повредената стока, като последната следва да бъде неупотребявана, без нарушена опаковка, без други (освен посочените от Вас) видими външни наранявания или нарушен търговски вид. Във всички случаи на връщане на повредена стока следва да опишете подробно констатираните от Вас видими нередности/недостатъци по външния вид на стоката. При своевременно упражнено право на рекламация, ние ще заменим повредената стока с нова (при стокова наличност) в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от датата, на която сме получили от Вас стоката. В случай че не разполагаме с наличност и не можем да заменим повредената стока, ние ще се свържем с Вас по телефона или на предоставения Ваш имейл, за да уточним начина, по който можем да ви възстановим вашата сума за поръчката и доставката.

Вие имате право да получите стоките от Вашата поръчка без забавяне. В случай на неспазване на обявения от нас срок за доставка на Вашата поръчка, Вие имате право да не приемате доставката и да не плащате цената по поръчката, както и разходите за куриер във връзка с доставянето или връщането на неприетата доставка.

Като потребител, Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откаже от сключения договор за продажба на стоки, в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на Вашата поръчка. Всички върнати стоки трябва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка, в състоянието, в което сте ги получили, неизползвани и неповредени. Ако стоките по отказаната поръчка са били ползвани и поради това стойността им е намалена, Вие носите отговорност за намалената стойност. Упражняването на правото на отказ се извършва в посочения срок и като ни уведомите за отказа посредством електронно съобщение до нас чрез формата за контакт, публикувана на уебсайта или чрез изпращане на адреса ни за контакт info@okidoki.bg на уведомление за отказ в свободна писмена форма или във формата на стандартизирания формуляр за упражняване на правото на отказ, достъпен на адрес: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Всички други случаи са уредени в Закона за защита на потребителите и/или в Закона за електронната търговия (включително право на гаранция от производителя на стоките, която е уредена в Закона за защита на потребителите, и право на търговска гаранция за доставените от нас стоки).

В случай че прецените, че определени Ваши права като потребител са застрашени или нарушени, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и/или да потърсите защита на правата Ви чрез системата за Алтернативно решаване на спорове (АРС) по един от следните начини:  

- Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.  

- Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, като посетите адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, където можете да се запознаете и с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия.  С оглед защитата на правата Ви като субект на лични данни, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на личните данни по един определените от комисията начини: https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6.  Извън изброените по-горе случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.