SCANDIA

Онлайн решаване на спорове

1.    Пишете ни на [email protected]. Ние ще Ви отговорим в рамките на един ден.

2.    Можете да регистрирате оплакването си на Eвропейската платформа за онлайн решаване на спорове (орс) администрирана от Европейската комисия. Там ще комуникираме Вашия проблем, съгласно правилата на работа на платформата. Вие ще говорите отново директно с нас, но по процедурата, формата, правилата и сроковете на ОРС. 

Online Dispute Resolution | European Commission (europa.eu)

3.    Ако не постигнем разрешаване на Вашия казус, Вие можете да се обърнете към националните потребителски органи. Най-често това са комисия за защита на потребителите, различни комисии към Министерство на икономиката, българска агенция по безопасност на храните или изпълнителна агенция по лекарствата.